SAIPO s.r.o.
Lesná 2003/5
90028 Ivanka pri Dunaji

IČO: 47763175

DIČ: 2024090684

IČ DPH: SK 2024090684

Bankové spojenie:
IBAN: SK1902000000003280272855
SWIFT: SUBASKBX

Mail: saipo[at]saipo.sk
Web: www.saipo.sk

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka číslo: 98853/B