SAIPO s.r.o.
Riazanská 38
Bratislava 831 03

IČO: 47763175
DIČ: 2024090684
Bankové spojenie:
IBAN: SK1902000000003280272855
SWIFT: SUBASKBX

Mobil: +421 948 197 051
Mail: saipo[at]saipo.sk
Web: www.saipo.sk

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka číslo: 98853/B